مجله تاپ ناز / مطالب خواندنی و اخبار / اخبار حوادث / زنی که به گوشت انسان علاقه مند است+عکس

زنی که به گوشت انسان علاقه مند است+عکس

زنی که به گوشت انسان علاقه مند است+عکس

این زن آدمخوار اهل فیلیپین است.او قربانیانش را پس از کشتن تکه تکه و در یخچال نگهداری می کرد.او پس از کشتن شوهرش به وسیله پلیس دستگیر شد.

او اعتقاد دارد که گوشت انسان بسیار خوشمزه است.

دختر آدمخوار

زن آدمخوار

زن آدمخوار