قیمت دوربین های کامپکت کانن +جدول

قیمت دوربین های کامپکت کانن +جدول

قیمت دوربین های کامپکت کانن +جدول

قیمت دوربین های کانن در بازار به شرح زیر است.

قیمت
مدل دوربین
۶۸۵,۰۰۰ تومان
Canon SX۲۳۰ HS
۱۵۰,۰۰۰ تومان
Canon Powershot A۱۲۰۰
۷۵۰,۰۰۰ تومان
Canon PowerShot SX ۲۲۰ HS
۵۳۰,۰۰۰ تومان
Canon IXUS۲۳۰HS-IXY۶۰۰F
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Canon PowerShot G۱۲
۶۲۰,۰۰۰ تومان
Canon IXUS ۳۱۰ HS – IXY ۳۱
۴۷۰,۰۰۰ تومان
Canon IXUS ۲۲۰ HS – IXY ۴۱۰
۳۱۰,۰۰۰ تومان
Canon Power Shot A۳۲۰۰ IS
۶۵۰.۰۰۰ تومان
Canon IXUS۱۱۰۰HS-ELPH۵۱۰HS
۴۸۰,۰۰۰ تومان
Canon Powershot SX ۱۳۰ IS
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
Canon PowerShot SX۴۰ HS
۹۲۰,۰۰۰ تومان
Canon PowerShot S۱۰۰
۴۲۵,۰۰۰ تومان
Canon SX۱۵۰IS
۳۱۶.۰۰۰ تومان
canon power shot A۲۳۰۰
۵۴۰,۰۰۰ تومان
canon IXUS۲۴۰HS ELPH۳۲۰HS
۳۳۵,۰۰۰ تومان
canon power shot A۲۴۰۰
۴۱۰,۰۰۰ تومان
canon power shot A۴۰۰۰IS
۳۶۰,۰۰۰ تومان
canon pawer shot A۳۴۰۰IS
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
canon power shot G۱X 

نوشته های مشابه