14 بز و 4 نفر در یک ماشین +عکس

بیگانه این بار با جای دادن ۱۴ بز در کنار خود شگفتی آفرید. ۴ تن از اتباع خارجی که با مشقت زیاد قصد خروج ۱۴ بز را به خارج از کشور داشتند، در نقطه صفر مرزی توسط مرزداران خراسان رضوی گرفتار و بازداشت شدند.

14 بز و 4 نفر در یک ماشین 14 بز و 4 نفر در یک ماشین 14 بز و 4 نفر در یک ماشین 14 بز و 4 نفر در یک ماشین 14 بز و 4 نفر در یک ماشین 14 بز و 4 نفر در یک ماشین 14 بز و 4 نفر در یک ماشین

مطالب مشابه را ببینید!