کاریکاتوری از تلویزیون و زلزله

عدم پوشش مناسب خبری زلزله توسط عوامل صدا و سیما در ساعات اولیه وقوع آن و پخش یک برنامه طنز اعتراض بسیاری را برانگیخت.

زلزله و تلویزیون

نوشته های مشابه