کاریکاتور افزایش دلار و تاثیرش روی قد

کاریکاتور – افزایش نرخ ارز باعث شده است تا هزینه پروتز زانو سه برابر شود.

کاریکاتور دلار

نوشته های مشابه