مجله تاپ‌ناز‌
تشخیص برنج تقلبی با چند روش ساده

تشخیص برنج تقلبی با چند روش ساده

برای تشخیص دادن برنج تقلبی و اصلی روش های مختلف وجود دارد از کوبیدن در هاون، گذاشتن در نور خورشید، ریحتن در آب، سوزاندن برنج تا تفکیک آنها، که همگی …