مجله تاپ‌ناز‌
شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح

زمانی که حین عقد نکاح صحبت از شروط ضمن عقد می‌شود بسیاری از زوجین اطلاع دقیقی از جزئیات و بار قانونی این شروط و حق و حقوق قانونی خود ندارند. …

تبلیغات پروپاگاندا | تبلیغات پروپاگاند یعنی چه؟ جوسازی سیاسی چیست؟

تبلیغات پروپاگاندا | تبلیغات پروپاگاند یعنی چه؟ جوسازی سیاسی چیست؟

تبلیغات پروپاگاندا تبلیغات پروپاگاند، تبلیغ سیاسی (به فرانسوی: Propagande) و یا پروپاگاندا (به انگلیسی: Propaganda) نوعی ارتباط است که در آن، اطلاعاتی هماهنگ و جهت دار برای بسیج افکار عمومی از روش تبلیغات …