Browsing Category

مطالب تاریخی

مطالب تاریخی, مقاله تاریخی, آثار باستانی, قرون گذشته, شاهان و پادشاهان, مطالب قدیمی

زندگینامه نادر شاه

زندگینامه نادر شاهنادرقلی ملقب به تهماسب‌قلی خان و نادر شاه از ایل افشار خراسان از ۱۱۱۴ خورشیدی تا ۲۸ خرداد یا ۳۰ خرداد ۱۱۲۶ خورشیدی، پادشاه ایران و…

روز کوروش کبیر

روز کوروش کبیر, روز کوروش بزرگ, ۷ آبان روز کوروش کبیر, منشور کوروش, زندگینامه کوروش کبیر, علت نامگذاری 7 آبان به عنوان روز کوروش کبیر, مناسبتهای ملی