هشدار بانک مرکزی به سپرده گذاران

هشدار بانک مرکزی به سپرده گذاران

افرادی که قصد سپرده گذاری دارند می توانند در بانک ها و موسساتی که بانک مرکزی معرفی کرده است سرمایه گذاری کنند و سپرده هایشان را در بانک ها و موسسات غیر مجاز نگذارند تا متحمل ضرر نشوند.

هشدار جدی بانک مرکزی به سپرده گذاران

فرشاد حیدری از تداوم برنامه های بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت:بانک مرکزی برنامه جامعی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تدارک دیده است و تمام موسسات مالی و اعتباری و بانکها را به صورت مداوم پایش کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود:البته نقش اصلی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مردم در کنار برنامه های بانک مرکزی ایفا می کنند؛ بر همین اساس به آنها توصیه می شود به موسسات غیرمجاز مراجعه نکرده و از سپرده گذاری در آنها خودداری کنند؛ در غیر این صورت مسئولیت هر گونه مشکل در منابع مالی و سپرده های آنها، به عهده خودشان است.

هشدار بانک مرکزی به سپرده گذاران

وی تاکید کرد:موسسات غیر مجاز، متخلف و متجاوز به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد خواهد شد؛ البته اسامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است و مردم با دریافت اطلاعات صحیح می توانند راه صحیح سپرده گذاری خود را بیابند.

حیدری گفت:برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تعاونی های اعتباری، تخلفاتی از جمله معاملات صوری، مخدوش و پرداخت نرخ های سود غیرواقعی انجام می دهند که این معاملات و نرخ های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی ها نبوده؛ بلکه از محل وجوه سپرده گذاران جدید، سود به سایر سپرده گذاران پرداخت می شده است.

وی از دخل و تصرف های غیرقانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونی ها خبر داد و اظهار داشت:این امر، پیچیدگی کار در ساماندهی تعاونی های منحله را دوچندان کرده است؛ در غیر این صورت برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی، قاعدتا نباید زمان طولانی صرف شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد:بعد از انحلال تعاونی ها، هیئت تصفیه شکل می گیرد که وظیفه تقویم و ارزیابی دارایی ها و تعیین میزان بدهی تعاونی های منحله را به عهده دارد تا سپس از محل دارایی ها، بدهی ها پرداخت شود.

هشدار دوباره بانک مرکزی به سپرده گذاران

منبع : مهر
مطالب مشابه را ببینید!