شکار یک لاک پشت بوسیله مار +عکس

یک جهانگرد فرانسوی در دریاچه ای در ونزوئلا با صحنه شکار یک لاک پشت از سوی یک مار آناکوندا مواجه شد. این گردشگر 61 ساله فرانسوی ابتدا عکس هایش را گرفت و سپس کمک کرد این لاک پشت از دست این مار بگریزد.

شکار لاک پشت به دست مار

مطالب مشابه را ببینید!