آدمس بجوید تا سرعت فکر کردنتان بیشتر شود

ادامس جویدن
محققان با شواهد علمی، تاثیر جویدن آدامس بر سرعت بخشیدن به روند تفکر و هوشیاری را اثبات کردند

این مطالعه نشان می‌دهد، وقتی فردی در حال جویدن آدامس است، زمان واکنش او تا ۱۰ درصد تسریع می‌شود چرا که در این حالت هشت منطقه مختلف در مغز فعال و تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

یک نظریه برای تاثیر جویدن آدامس در تسریع تفکر، این است که جویدن، تحریک و برانگیختگی را افزایش داده و جریان خون به مغز را بهبود می‌بخشد.

دانش پژوهان موسسه ملی علوم رادیولوژی در ژاپن، افراد را در دو حالت جویدن آدامس و نداشتن آن با استفاده از اسکن‌های مغزی، بررسی کردند.

محققان در این بررسی‌ها به منظور پیشگیری از حواس پرتی داوطلبان از آدامس‌های بدون اسانس و طعم استفاده کردند.

نتایج حاکی از آن بود که هوشیاری و زمان واکنش در افرادی که آدامس می‌جوند بهبود می‌یابد.

زنان و مردانی که آدامس نمی‌جویدند ۵۴۵ میلی ثانیه طول می‌کشید تا به موضوعی واکنش نشان دهند در حالی که این زمان واکنش در افراد دارای آدامس ۴۹۳ میلی ثانیه بود.

اسکن‌های مغزی نشان داد مناطق مغزی که در طول جویدن آدامس فعال می‌شوند آنهایی هستند که با حرکت و توجه مرتبط هستند.

مطالب مشابه را ببینید!