زایمان عجیب یک زن در گوشه خیابان +عکس

زایمان زن

 

زني که در نزديکي يک فروشگاه وضع حمل کرد نام آن فروشگاه را روي نوزادش گذاشت.
اکثر خانمها ترجيح ميدهند در کمال آرامش و امنيت وضع حمل کنند، اما اين زن که “کيم ليتون” نام دارد در پياده رو و در نزديکي يک فروشگاه بزرگ وضع حمل کرد. او که به همراه خانواده اش در راه بيمارستان بود تا فرزندش را بدنيا آورد ناگهان در کنار يک فروشگاه بزرگ احساس کرد فرزندش در حال متولد شدن است . او کنار پياده رو نشست و ماموران حفاظتي فروشگاه که از دوربين هاي مدار بسته فروشگاه شاهد اين ماجرا بودند با پتو و وسايل امدادي به کمک او رفتند و به اين زن 23 ساله کمک کردند تا فرزندش را به دنيا آورد. اين اتفاق در ساعت دو بامداد به وقت محلي اسکاتلند رخ داد.
اين زن به همراه مادر 53 ساله و همسر و فرزندش در حال رفتن به بيمارستان بود که اين اتفاق رخ داد و آنها هم شاهد به دنيا ‌آمدن عضو ديگري از خانواده خود بودند.
او در اين رابطه ميگويد: اين بدترين اتفاق ممکن بود. زايمان در مقابل چشم ده ها نفر در يک خيابان سرد واقعا وحشتناک است.
او نام اين نوزاد را که يک دختر است به افتخار کارکنان فروشگاهي که به او کمک کرده بودند “ادن” گذاشت
کارکنان اين فروشگاه فيلم به دنيا آمدن اين نوزاد که توسط دورين هاي مدار بسته ضبط شده بود به اين خانواده هديه کردند./پرداد

زایمان زن جوان در خیابان
زایمان زن جوان در خیابان

زایمان زن جوان در خیابان
زایمان زن جوان در خیابان
زایمان زن جوان در خیابان
زایمان زن جوان در خیابان
زایمان زن جوان در خیابان
زایمان زن جوان در خیابان
زایمان زن جوان در خیابان
زایمان زن جوان در خیابان
مطالب مشابه را ببینید!