دوشیزه جهانی سال 2012 شیلی انتخاب شد

آنا لوییزا در مراسم مجلل انتخاب دختر شایسته جهانی شیلی، مقام اول را به دست آورد و به مسابقات جهانی دوشیزه بین الملل که در تاریخ 19 دسامبر در شهر لاس وگاس اجرا می شود راه یافت.

آنا 22 سال سن دارد و قدش 177 سانتی متر است.او در شهر سانتیاگو متولد شده است.او یک مدل حرفه است.در کشور شیلی توانست عنوان مدل نخبه را به دست بیاورد.

دختر شایسته

دوشیزه جهانی

دختر شایسته شیلی

دختر جهانی شیلی

دوشیزه جهانی شیلی

دختر زیبای شیلی

دختر جهانی شیلی

دوشیزه زیبای شیلی

مطالب مشابه را ببینید!