ساره جوانمردی اولین مدال پارالمپیک را گرفت

كسب مدال برنز تیراندازی زنان در ماده 10 متر تپانچه كلاس P2، توسط ساره جوانمردی در مسابقات پارالمپیک لندن .

ساره جوانمرد

مدال پارالمپیک

مدال پارالمپیک

مدال پارالمپیک

مدال پارالمپیک

نوشته های مشابه