رده بندی با کیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای ایرانی

استاندارد خودروها

براین اساس با کیفیت‌ترین سواری تولیدی در این مدت نیسان تیانا با 2.5 نمره منفی بوده است. پس از آن سوزوکی گراند ویتارا با 17.5 نمره منفی در رتبه دوم رده‌بندی قرار دارد. رتبه سوم نیز با 19.4 نمره منفی در اختیار مگان است. پارس تندر با 20.5 نمره منفی در رتبه چهارم قرار دارد.

رتبه پنجم و ششم نیز به ترتیب با 21 و 21.1 نمره منفی در اختیار تندر 90 تولیدی ایران خودرو و پارس خودرو است. لیفان x60 با 53.3 نمره منفی در رتبه هفتم رده‌بندی کیفی خودروهای تولیدی در تیر ماه قرار دارد.

رتبه هشتم با 56.3 نمره منفی در اختیار توجوی هاچ بک و رتبه نهم با 58 نمره منفی در اختیار لیفان 620 است. سمند نیز با 61.3 نمره منفی در رتبه دهم و پژو پارس با 61.7 نمره منفی در رتبه یازدهم قرار دارد.

رتبه دوازدهم با 63 نمره منفی در اختیار پژو 405 تولیدی ایران خودرو و رتبه سیزدهم با 63.3 نمره منفی در اختیار پژو 405 ایران خودرو خراسان است. تیبا نیز با 67 نمره منفی در رتبه چهاردهم جدول رده‌بندی کیفی قرار دارد.

رتبه پانزدهم با 71.3 نمره منفی در اختیار ام‌وی‌ام x33 و رتبه شانزدهم با 72.5 نمره منفی در اختیار ام‌وی‌ام 530 است.

سایپا 131 تولیدی سایپا و سایپا 131 تولیدی پارس خودرو نیز به ترتیب با 82.1 و 85.1 نمره منفی در رتبه های هفدهم و هجدهم جدول رده‌بندی کیفی خودروهای تولیدی در تیر ماه قرار دارند.

مطالب مشابه را ببینید!