ساخت چهره انسان با وسایل عجیب!+تصاویر

دو هنرمند ایتالیایی به نام های Mirco Pagano و Moreno De Turco با چیدن سی دی ها در کنار هم یاد هنرمندان در گذشته مهم جهان را زنده کردند.

Jim Morrison

Jim Morrison

 James Brown

James Brown

 James Brown

Elvis Presley

Elvis Presley

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix

Freddie Mercury

Freddie Mercury

Michael Jackson

Michael Jackson

Michael Jackson

مطالب مشابه را ببینید!