شجاعت زن 23 ساله باردار+عکس

زن باردار

شجاعت فوق العاده اين زن در نيمه راه بارداري هنگامي که دچار سرطان شد با بدنيا آمدن 4 قلوها به بار نشست.
اين زوج 23 ساله امريکايي وقتي متوجه شدند قرار است به زودي والدين 4 فرزند باشند خيلي خوشحال بودند اما اين شادي دوام زيادي نداشت در ميان راه بارداري آزمايشات نشان داد که اين خانم جوان دچار سرطان شده است.
درست در هفته بيست و يکم بارداري “اشلي” متوجه شد که يک تومور سرطاني در غده تيروئيد او وجود دارد.
“اندي آدامز” همسر اين خانم ميگويد: به ياد دارم که آن روز با نزديک ترين دوستم تماس گرفتم و کلي گريه کردم  چرا که ميترسيدم همسرم را از دست بدهم.
در بيشتر موارد پزشکان بعد از تشخيص سرطان اقدام به جراحي جهت برداشتن تومور سرطاني ميکنند  اما در اين مورد خاص به دليل اينکه خطر جراحي 7 ساعته جنين هاي اين خانم را تهديد ميکرد پزشکان دست نگه داشتند تا نوزادان به دنيا بيايند.
اشلي آدامز 23 ساله ميگويد: حتي نميتوانستم نگران باشم چون استرس به بچه ها صدمه ميزد . فقط دعا ميکردم خداوند اجازه دهد بچه ها سالم به دنيا بيايند.
آنها تا پايان بارداري صبر کردند و 4 هفته بعد از تولد بچه ها  اين زن خود را به تيغ جراحان سپرد. نتيجه عمل جراحي رضايت بخش اعلام شد اما او و همسرش تصميم دارند شيمي درماني و پرتو درماني را اندکي به تعويق بياندازند تا بچه ها بتوانند مدت بيشتري با شير مادر تغذيه شوند.
“اشلي” معتقد است اين بچه ها معجزه هستند چرا که اگر او باردار نميشد هرگز به بيمارستان مراجعه نميکرد و هرگز از بيماري اش مطلع نميشد و به همين دليل امکان داشت او اکنون زنده نباشد./پرداد

شجاعت فوق العاده اين زن 23 ساله در راه بارداري +عکس

شجاعت فوق العاده اين زن 23 ساله در راه بارداري +عکس

شجاعت فوق العاده اين زن 23 ساله در راه بارداري +عکس

شجاعت فوق العاده اين زن 23 ساله در راه بارداري +عکس

 

مطالب مشابه را ببینید!