مجله تاپ‌ناز‌

آموزش بافت کیف پول کوچک قلاب بافی زیبا مرحله مرحله

برای بافت کیف پول کوچک قلاب بافی و زیبا شما به کاموا و یک قفل برای کیف نیاز دارد. بهتر است نخ کاموای شما محکم باشد تا کیف شما دوام بیشتری داشته باشد و مارک کاموا هم خیلی مهم است.

آموزش بافت کیف پول کوچک قلاب بافی شده

برای بافت کیف پول از پایه بلند و یا پایه کوتاه استفاده کنید، فرق نمی کند که کدام مدل را می خواهید ببافید. پایه کوتاه برای کف محکم تر می باشد.

در ابتدا یک دایره ببافید. برای پایه کوتاه هر رج 6 پایه اضافه کنید.

در ابتدا یک حلقه ایجاد کنید و 6 پایه کوتاه داخل حلقه را ببافید و در رج دوم در هر پایه دو پایه می بافید تا شما 12 پایه داشته باشد.

رج سوم دو پایه را یکجا ببافید یک پایه تنها تا 18 پایه شود و همین طور تا آخر از روی نقشه گربافی انجام می دهید تا به اندازه مناسب برسید.

 

رج اول ۶ پایه
رج دوم ١٢ پایه
رج سوم ١٨ پایه
رج چهارم ٢۴ پایه
الى آخر

با پایه بلند باید در هر رج ١٢ پایه اضافه کنید.
رج اول ١٢ پایه
رج دوم ٢۴ پایه
رج سوم ٣۶ پایه
رج چهارم ۴٨ پایه
الى آخر

بافت کیف پول کوچک قلاب بافی

بافت کیف پول کوچک قلاب بافی

نکته مهم : دایره اى که می بافید باید به اندازه قفل باز شده باشد. تصاویر بالا واضح است.

قفل گرد باشد یا مربع فرقى نمی کند مهم این است که محیط دایره باید به اندازه محیط قفل باشد.

بعد از اینکه بافت به اندازه قفل شد دیگر اصلا پایه اضافه نکنید، یعنی دوتا رو یک جا نبافید.

مثلا اگر پایه ها ٧٢ تاست رج هاى بعدى همون ٧٢ پایه رو در هر رج باید داشته باشید.

کم کم بافت مثل یک لیوان میشود .

دیواره هاى بافت را به اندازه قطر کفى ببافید. بهتر است قبل از شروع دیواره ، قطر کف را اندازه بگیرید.

به اندازه مورد نظر که رسید باید قفل را وصل کنید.

تزیینات هم به دلخواه میتوانید استفاده کنید. این قفل هارا معمولاً خرازى هاى بزرگ دارند.

آموزش بافت کیف پول کوچک قلاب بافی زیبا مرحله مرحله آموزش بافت کیف پول کوچک قلاب بافی زیبا مرحله مرحله آموزش بافت کیف پول کوچک قلاب بافی زیبا مرحله مرحله

مطالب مشابه را ببینید!