خانم ایرانی که عاشق پرورش تمساح است+تصاویر

“الهام آبتین” کارشناس ارشد محیط زیست، در مزرعه ای کروکودیل پرورش میدهد. شنیدن این خبر که یک زن بتواند با این موجودات غول پیکر و البته خشن، سر و کله بزند آن قدر جالب است که باور نمیکردی حقیقت داشته باشد!

زن عجیب

پرورش تمساح

پرورش سوسمار

تمساح و زن

مطالب مشابه را ببینید!