زایمان در آسمان!

زایمان در آسمان
زایمان در آسمان

 

زايمان در آسمان

زندگي در جزيره اي در شمالي ترين منطقه اسكاتلند هميشه راحت نيست به ويژه براي مردي كه همسري باردار داشته باشد.

به گزارش  جام جم آنلاين به نقل از بلگا، يك زن باردار ساكن جزيره “اونست” در مجمع الجزاير شتلند اسكاتلند كه بين مجمع الجزاير فارو و نروژ واقع شده دچار درد زايمان شد. شوهرش با گارد ساحلي تماس گرفت و كمك خواست.

يك بالگرد گارد ساحلي براي انتقال زن باردار به نزديك ترين بيمارستان واقع در بندر وارويك به جزيره “اونست” آمد و زن و شوهر را سوار كرد.

به رغم زمان كوتاه 40 دقيقه اي پرواز زن باردار اندكي قبل از فرود  در آسمان و در ارتفاع 300 متري فارغ شد. خوشبختانه خدمه پرواز داراي تجربه هاي پزشكي بوده و نوزاد كه پسر است، سالم به دنيا آمد.

يك مقام گارد ساحلي مجمع الجزاير شتلند اسكاتلند با خوشحالي تاكيد كرد: اين نخستين بار است كه نوزادي در يكي از بالگردهاي ما متولد مي شود./جام جم آنلاین

مطالب مشابه را ببینید!