زایمان ناگهانی این خانم در پمپ بنزین +عکس

زایمان ناگهانی

گفته ميشود يک مرد بي خانمان ناشناس که بسيار شبيه حضرت عيسي مسيح بوده است زندگي يک نوزاد تازه متولد شده را نجات داد.
“کيتون موريس” خانم بارداري است که در يک پمپ بنزين دچار درد زايمان زودرس شد و مجبور شد در اتاقک پمپ بنزين کنار جاده وضع حمل کند. اما زمانيکه نوزاد به دنيا آمد بند ناف دور گردن او پيچيده شده بود و نفس نميکشيد. در اين هنگام يک مرد بي خانمان به کمک آنها آمده و جان نوزاد را نجات داد و فرداي آن روز ناپديد شد.
به گفته شاهدان وقتي نوزاد به دنيا آمد مادر او فرياد زد : دخترم کبود شده است …. او نفس نميکشد. در همين لحظه شوهر او با اورژانس تماس گرفت و تقاضاي کمک کرد. ناگهان سر و کله مردي ژوليده که به نظر ميرسيد بي خانمان باشد پيدا شد او به آرامي همه را کنار زد و بالاي سر زن رسيد . بند ناف را از دور گردن نوزاد باز کرد و به آرامي آنقدر پشت او را مالش داد تا بچه شروع به نفس کشيدن کرد.
مامورين امداد ميگويند درست ترين کار همين کار بوده است و او به بهترين وجه به اين نوزاد کمک کرده است .‌آنها احتمال دادند که اين مرد سابقا يک پزشک بوده است.
مسئول پمپ بنزين براي آن شب به اين مرد جاي خواب و خوراک داد اما اين مرد که هيچکس نميداند کيست فرداي آن روز آنجا را ترک کرد و هيچ کس نميداند اين مرد آرام و با وقار با آن وضع آشفته از کجا رسيد ، چگونه اطلاعات پزشکي خوبي داشت و به کجا رفت..
همه شاهدان ميگويند اين مرد با موها و ريش هاي بلند و صورت آرام کاملا شبيه حضرت عيسي مسيح بوده است./پرداد

زایمان در پمپ بنزین به کمک یک مرد بی خانمان +عکس

زایمان در پمپ بنزین به کمک یک مرد بی خانمان +عکس

زایمان در پمپ بنزین به کمک یک مرد بی خانمان +عکس

مطالب مشابه را ببینید!