مجله تاپ‌ناز‌

آیا می دانید گرین کارت چیست؟

این مقاله صرفا برای اطلاعات عمومی شما میباشد.

گرین کارت یک روادید اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست . گرین کارت به شما حق قانونی کار و زندگی دائمی در ایالات متحده آمریکارا میدهد. دارندگان گرین کارت از خدمات بهداشتی، تحصیلی و بسیاری دیگر مزایابرخوردار میگردند. اگر شما دارای گرین کارت باشید میتوانید پس از مدتی درخواست تابعیت ایالات متحده را بنمایید. شما و خانواده تان میتوانید جزو برندگان خوش شانس باشید اگر بلافاصله اقدام کنید……

 green-card

پیش نیازهای تحصیلات و تجربه کاری چیست
برای شرکت، متقاضی باید تابع یک کشور دارای شرایط باشد ، و باید دارای تحصیلات دبیرستانی یا معادل آن باشد: یا اینکه تجربه دو سال کار در طی پنج سال گذشته در شغلی داشته باشد که حد اقل به دو سال تجربه یا آموزش نیاز داشته است ( این پیش نیازها بطور مفصل در پایین توضیح داده شدهاست).

اگر شخصی دارای این پیش نیازها نباشد، وی نباید فرم شرکت دربرنامه قرعه‌کشی ویزا را تقدیم کند.

شما اهل هر کجا که باشید دارای شرایط هستید . لازم نیست که انگلیسی صحبت کنید. لازم نیست بستگانی در ایالات متحده آمریکا داشته باشید

پیش نیازهای تحصیلات و تجربه کاری چیست
قانون و مقررات لازم میداند که هر شرکت کننده بایدحداقل دارای تحصیلات دبیرستانی یا معادل آن باشد یا، در پنج سال گذشته، دوسال تجربه کاری در شغلی داشته باشد که نیاز به حد اقل دو سال آموزش یا تجربه داشته باشد. “تحصیلات دبیرستانی یا معادل آن” به معنی تکمیل موفقیت آمیز دوازده سال تحصیلات ابتدایی و متوسطه در ایالات متحده یا تکمیل موفقیت آمیزدوره رسمی ابتدایی ومتوسطه در کشور دیگر که معادل تحصیلات دبیرستانی در ایالات متحده آمریکاست میباشد.مدرک تایید تحصیلات یا تجربه کاری نبایدهمراه فرم درخواست ارسال شود، بلکه بایددر زمان مصاحبه روادید مهاجرت به کنسولگری ارائه گردد

آیا باید هر سال برای شرکت در قرعه‌کشی ثبت نام کنم
قانون مشخص کرده است که برای هر سال شرکت در قرعه‌کشی باید درخواست جداگانه فرستاده شود. اینکه کسی در قرعه‌کشی گذشته شرکت کرده است تاثیری در قرعه‌کشی بعدی ندارد. هر شخص که مایل به شرکت در قرعه‌کشی بعدی است بایدیک درخواست جدید بدهد

افراد تبعه کدام کشورها میتوانند شرکت کنند؟
برای قرعه‌کشی آینده ، افرادی که در کشورهای ذیل متولدشده اند دارای شرایط نیستند: کاناد، چین(سرزمین اصلی و تایوان، بجز هنگ کنگاس.آوآر.)، کلمبی، جمهوری دومینیکن، ال سالوادور، هائیتی، هند، جامائیک، مکزیک،فیلیپین، لهستان، کره جنوبی، انگلستان(بجز ایرلند شمالی)، و مناطق مستقل آن، وویتنام. افراد متولد هنگ کنگ و ایرلند شمالی فادر به درخواست هستند.کلیه کسانیکه در این کشورها متولد نشده‌اند میتوانند درخواست نمایند. نکته مهم اینکه دارا بودن شرایط به محل تولد بستگی دارد نه به محل سکونت یا تابعیت.

چگونه کلمه “تبعه”معنی میشود؟ آیا شرایطی وجود دارد که در آن افرادیکه در یک کشور دارای شرایط متولد نشده‌اند دارای شرایط شرکت در قرعه‌کشی باشند
تبعه” بطور عادی به معنی تولد در یک کشور خاص میباشد،بدون توجه به محل کنونی اقامت یا ملیت. طبق بند 202 ب قانون مهاجرت و ملیت، اگرشخصی در یک کشور غیر صلاحیت دار متولد شده باشد، ولی همسر وی در یک کشور دارای شرایط متولد شده باشد، چنین شخصی میتواند میتواند مدعی کشور محل تولد همسر خود باشد. برای مثال شخصی که در کشوری مثل انگلیس متولد شده است میتواند درخواست کند در صورتیکه همسر وی در یک کشور دارای صلاحیت متولد شده باشد. همچنین اگر شخصی در کشور غیرصلاحیت دار متولد شده باشد ولی هیچکدام از والدین وی در آن کشور متولد نشده باشند یا در زمان تولد وی در آنجا سکونت نداشته‌اند چنین شخصی نیز میتواند ادعای تبعیت کشور محل تولد یکی از والدین خود را بنماید. برای مثال اگر یکی از والدین شما درفرانسه و دیگری در آلمان متولد شده باشد و شما در زمانیکه آنها در کانادا بوده اندمتولد شده اید ولی در آنجا اقامت نکرده اید میتوانید فرانسه یا آلمان را بعنوان کشور شرکت در قرعه‌کشی اعلام نمایید.

چرا برخی کشورها دارای شرایط شرکت در برنامه روادید گوناگون نیستند؟
این ویزا بمنظور ایجاد فرصت مهاجرت برای افرادی ازکشورهائیست که جزو منابع اصلی مهاجرت به ایالات متحده آمریکا نمیباشند. قانون تعیین کرده است که هیچ ویزای گوناگون به “کشورهای با نرخ مهاجرت بالا” اعطا نشود یعنی کشورهایی که طی پنج سال گذشته بیش از 55000 مهاجر در گروههای خانوادگی و کاری داشته‌اند. فهرست این کشورها که دارای شرایط نیستندهر سال دستخوش تغییرات قرار میگیرد.

ایا هر متقاضی محدود به یک درخواست است؟
بله، قانون تنها به یک درخواست برای یاتوسط هرشخص در مدت ثبت نام اجازه میدهد؛ ارسال بیش از یک درخواست ، فرد را از شرکت در قرعه‌کشی سلب صلاحیت میکند.دوره های پیشین قرعه‌کشی اثری در امکان شرکت در قرعه‌کشی بعدی ندارد.

آیا یک زن و شوهر میتوانند درخواست جداگانه بدهند؟
بله، اگر شرایط را دارا باشند زن و شوهر میتوانند هر یک درخواست قرعه‌کشی بدهند. اگر شما از طریق قرعه‌کشی گرین کارت بگیرید،همسر وفرزندان مجرد زیر 21 سال شماهمزمان با شما گرین کارت میگیرند. فرزندان غیر متاهل وزیر 21 سال در فرمهای درخواست والدین ذکر میشوند. تمام فرزندان بالای 21 سال بایددرخواست جداگانه بدهند.ارائه درخواستهای جداگانه برای شما و همسرتان شانس برنده شدن را دوبرابر میکند.

قرعه‌کشی گرین کارت چگونه صورت میگیرد
برای شرکت در قرعه‌کشی حداقل وجود ندارد. با این حال پیش نیاز تحصیلات دبیرستانی یا تجربه کاری برای شرکت‌کننده اصلی در زمان صدور ویزااکثر افراد زیر 18 سال را رد صلاحیت میکند.

قرعه‌کشی گرین کارت چگونه صورت میگیرد
در مرکز ملی ویزا تمام درخواستهای رسیده به شش منطقه جغرافیایی تقسیم میشوند و هر کدام شماره میخورند. پس از پایان دوره ثبت نام ،کامپیوتر بطور پراکنده از میان نامه های هر منطقه انتخاب میکند. در هر منطقه ،نخستین نامه انتخاب شده نخستین مورد ثبت شده میگردد، نامه دوم دومین مورد و به همین ترتیب… هنگامیکه یک مورد انتخاب میگردد، بلافاصله نامه‌ای برای متقاضی توسط مرکز ملی ویزا ارسال میشود، که در آن دستورات لازم برای درخواست ویزا وجود دارد.توجه:درخواستهایی که تمام اطلاعات لازم را نداشته باشد رد میشود. همچنین درخواستهایی که قبل یا بعد از زمان اعلام شده برسند از دور خارج میگردد.

چگونه از برنده شدن مطلع شوم؟
متقاضیان بطور پراکنده از میان تمام نامه‌های دارای شرایط انتخاب میشوند. تنها به برندگان اطلاع داده میشود که از طریق پست و آدرسیکه در درخواست خود ارائه کرده اند اعلام میگردد. اعلام برندگان بین آوریل و جولای  انجام خواهد شد، به همراه دستورات لازم برای درخواست ویزای مهاجرت. افرادیکه انتخاب نمیشوند پاسخی دریافت نخواهند کرد. سفارت های آمریکا و کنسولگریها نمیتوانندفهرست برندگان را ارائه کنند. هر کسیکه نامه‌ای دریافت نکند، میداند که درخواست اوانتخاب نشده است.

چند متقاضی انتخاب خواهند شد؟
55000 ویزا وجود دارد، ولی تعداد افراد بیش از این است. تعداد 90000 نفر شامل متقاضیان اصلی و همسر و فرزندان آنها ثبت میگردند. احتمال دارد که برخی از 55000 نفر اول ثبت شده تا صدور ویزا پی گیری نکنند.

آیا افرادیکه در آمریکا هستند نیز درخواست میکنند؟
بله ، متقاضی میتواند در آمریکا یا کشور دیگری باشد ودرخواست از آمریکا یا خارج آن ارسال شود.

آیا افرادیکه برای ویزای مهاجرت در گروههای دیگر ثبت نام کرده‌اندمیتوانند درخواست بفرستند
بله، چنین افرادی میتوانند در قرعه‌کشی شرکت کنند.

شانس بردن من چقدر است؟
شانس بردن را نمیتوان اکنون حسلب کرد. این به تعداددرخواستهای ارائه شده بستگی دارد

هزینه شرکت در قرعه‌کشی چقدر است
هزینه عملیات ما تنها 9500 تومان  است برای یک درخواست است ، وتنهامبالغ دیگر جزئی  برای موارد دیگر اضافه می شود. ضمن اینکه درخواست کننده میتواند از تخفیف ویژه یا حتی کسب در آمد هم بعنوان پاداش استفاده کند.

انتقال مجانی شامل چیست؟ و آیا ما داریم؟
اگر شما این سرویس را از یکی از شرکتهای خارجی که ثبت نام را انجام می دهند بخواهید و در قرعه‌کشی برنده شوید تمام مخارج شما برای رفتن شامل انتقال تمام اعضای خانواده ، حیوانات خانگی (اگر در ایالات متحده آمریکا مجاز باشد) و تمام وسایل منزل را میپردازد.( بنا بر ادعای آن شرکتها در فرمهایشان) این سرویس شامل انتقال وسایل نقلیه نمیباشد. ولی دقت کنید که هزینه ثبت نام که این شرکتهای خارجی می گیرند حداقل 50 دلار و بالاتر است. که با توجه به شانس برنده شدن در قرعه که بهرحال قرعه کشی است و شانسی و … دادن هزینه های این چنینی آنهم به شرکتهای خارجی با توجه به عدم امکاان و مقرون به صرفه بودن پیگیریهای این چنینی، بی تدبیری است.  این در حالیست که عده ای غیر کارشناس، فقط قیمت این شرکتها را کپی برداری کرده اند و در داخل و خارج از ایران، با تاسیس سایتهای رنگارنگ ولی با همان قیمتهای 50 دلاری و بالاتر ثبت نام می کنند.  بهتر است ثبت نام کنندگان، از طریق اینگونه شرکتهای خارجی با آن قیمتهای کذائی، علت کپی برداری قیمت – بدون ارائه خدمات- را از اینان جویا شوند. بهرحال ما سعی می کنیم کیفیت و دقت را سرلوحه کار خود قرار دهیم و معتقدیم نمونه کار و کیفیت خود بهترین تبلیغ و قاضی کار است.

اگر بهر دلیلی موفق نشدید ثبت نام را برای ما انجام دهید هزینه های پرداختی ما چه می شود؟
اولاً تا مدارک ارسالی توسط شما به ما توسط کارشناس ما تائید نشود ثبت نام شما انجام نمی شود یعنی در صورت وجود نقص و اشکال با شما تماس می گیریم تا ثبت نام شما در کمال صحت و بدون تردید صورت گیرد که در اینصورت رسید صادره الکترونیکی را برایتان برای پیگیریهای بعدی با پست ارسال می کنیم و کلیه مدارک نیز به شما برگردانیده می شود. لازم به ذکر است امکان جبران اشتباه در ثبت نام نیست چون اسم و مشخصات یک شخص فقط باید یکبار ارسال شود. حال اگر بهردلیلی مثلاً اینکه درخواست شما با پست پس از مهلت ثبت نام برسد و نتوانیم درخواست شما را ثبت کنیم وجوه پرداختی و مدارک شما مسترد خواهد شد.

مطالب مشابه را ببینید!