این هم یک غذای راحت برای چینی ها +عکس

این رودخانه یخ زده باعث محبوس شدن ماهی ها در بین یخ ها شده است, و مردم چین هم با شکستن یخ این ماهی ها را جمع آوری می کنند.

ماهی یخ زده صید ماهی صید ماهی صید ماهی ماهی یخ زده ماهی یخ زده ماهی یخ زده ماهی یخ زده ماهی یخ زده

نوشته های مشابه