خوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویر

خوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویر

نوعی جیرجیرک بسیار نادر که عمر کمی دارد در بیابان های اطراف کرمان مانند شهربابک، زیدآباد و سیرجان دیده می شود که مردم بومی این جیرجیرک ها را می خوردند و فکر می کنند که این حشره بسیار پر خواص است.

خوراک جیرجیرک در شهر کرمان ایران

این جیرجیرک گونه ای خاص از حشرات است که هر سال در فصل بهار و در ماه خرداد تولید مثل می کند و در پایان خرداد عمرشان به پایان می رسد.

جیرجیرک ها، با تاریک شدن هوا، بر روی بوته های (قیچ) که دربیابان های این مناطق فراوان هستند می چسبند و روی برگ های بوته تخم ریزی می کنند؛ بارش باران موجب ریختن این تخم ها به زمین و فرورفتن آنها در خاک می شود و پس از آن دوباره از دل خاک رشد می کنند و به بوته ها می چسبند و هرسال که بارندگی بیشتر باشد تعداد جیرجیرک ها نیز افزایش می یابد. از آنجایی که این حشرات فقط در قسمت های خاصی از بیابان وجود دارند پیدا کردن آنها بسیار دشوار است اما به گفته بومیان به دلیل فواید دارویی بسیاری که دارند، مردم محلی و عشایری که به بیابان ها مسلط هستند در خرداد ماه به کسب و کار شکار و فروش جیرجیرک مشغول می شوند؛ به گفته مردم این حشرات گرانبها با طبیعت گرمی که دارند درمان بسیاری از درد ها از جمله نفخ و گرفتگی و درد دست و پا و کمر هستند.

عکس هایی از جیرجیرک خوراکی در کرمان

خوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویر
خوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویر

تصاویر جیرجیرک خوراکی در ایران

خوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویر
فروش جیرجیرک در بازار کرمان
خوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویر
غذای جیرجیرک در ایران
خوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویرخوردن نوعی جیرجیرک خاص در ایران! + تصاویر
مطالب مشابه را ببینید!