مدل تزیین تخم مرغ هفت سین نورز 92

آیا فکری برای تخم مرغ های امسال سفره هفت سین کرده اید. ایده جالبی است که تخم ها را در لانه پرنده قرار دهید. پیشنهاد: از همین امروز به فکر جمع کردن شاقه های کوچک درخت باشی تا لانه ای زیبا برای هفت سین داسته باشید. اگر گلدان کوچکی هم تدارک ببینید میتوانید لانه را در کنار گلدان قرار دهید.در این آلبوم عکس های زیبا و آموزشی از تزئین تخم مرغ به نمایش گذاشته شده است.

تزئین تخم مرغ
تزئین تخم مرغ

تزئین تخم مرغ
تزئین تخم مرغ
تزیین تخم مرغ
تزیین تخم مرغ
تزیین تخم مرغ
تزیین تخم مرغ
تزیین تخم مرغ هفت سین
تزیین تخم مرغ هفت سین
تزیین تخم مرغ هفت سین
تزیین تخم مرغ هفت سین
تزیین تخم مرغ هفت سین
تزیین تخم مرغ هفت سین
تزیین تخم مرغ هفت سین
تزیین تخم مرغ هفت سین

مطالب مشابه را ببینید!