رئیس جمهور مصر وارد ایران شد

مرسی رئیس جمهور مصر صبح امروز برای شرکت در اجلاس وارد ایران شد.

رئیس جمهور مصر

نوشته های مشابه