عکسی از احسان علیخانی در کودکی

متولد پانزدهم آبان پنجاه و هشت – متولد تهران – فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانى – محل تحصیل: دانشگاه تهران – داراى دو خواهر و یک برادر

احسان علیخانی در کودکی

نوشته های مشابه