مجله تاپ‌ناز‌

نوشابه های انرژی روی عملکرد قلب تاثیر میگذارد

نوشیدنی انرژی زا
نتایج پژوهش محققان دانشگاه “سیه نا” ایتالیا حاکی از آن است که مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا می‌تواند اثرات مثبتی را بر عملکرد میوکارد قلب داشته باشد.

به گزارش ایسنا، دکتر “متیو کاملی” سرپرست این پژوهش در این رابطه چنین عنوان داشته است که “بازار نوشیدنی انرژی‌زا در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است، افراد زیادی برای بیدار ماندن و شب زنده داری جهت مطالعه در تمام طول شب و یا کسب برتری در ورزش بیش از پیش به سوی این محصولات به عنوان گزینش‌های فوری روی آورده‌اند. هر دو ماده کافئین و تائورین موجود در نوشیدنی‌های انرژی‌زا نگرانی‌ها را در خصوص تاثیرات معکوسشان بر روی قلب افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در حالی که کافئین فشار خون را افزایش می‌دهد، مطالعات نشان داده که تائورین می‌تواند موجب تحریک آزادسازی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی شود.

محققان طی این پژوهش از اکوکاردیوگرافی ردیابی نقطه به نقطه، روشی پیشرو در اکوکاردیوگرافی و تحلیل اکو داپلر جهت یافتن تاثیر نوشیدنی‌های انرژی‌زا بر عملکرد قلب استفاده کردند.

برای این مطالعه 35 فرد سالم (با میانگین سن 25 سال)، مقدار نوشیدنی انرژی‌زا 168 ml/m2 به اندازه مساحت سطح بدنی را نوشیدند که دارای کافئین و تائورین بود. ارزیابی‌ها در خصوص ضربان قلب، فشار خون، عملکرد بطن چپ و عملکرد بطن راست در مراحل اولیه و یک ساعت پس از مصرف انجام گرفت.

طی این آزمایش، ضربان قلب به میزان 1.2 درصد، فشار خون سیستولیک (حداکثر) به میزان 2.6 درصد و فشار خون دیاستولیک (حداقل) به میزان 6 درصد افزایش یافته بود.

به گفته دکتر “کاملی”، این امر تصدیق می‌کند که مصرف یک نوشیدنی انرژی‌زای استاندارد موجب افزایشی اندک در فشار خون حداقل می‌شود.

بر اساس این گزارش، با مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا عملکرد بطن چپ در مقایسه با ابتدای امر افزایش یافت. عملکرد بطن راست نیز یک ساعت پس از مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا افزایش یافته بود.

دکتر کاملی با تاکید بر نتایج به دست آمده تصریح داشته است که همه این نتایج در کنار یکدیگر نشان از این می‌دهد که نوشیدنی‌های انرژی‌زا انقباض هر دو بطن راست و چپ را افزایش داده و به موجب آن تاثیر میوکارد قلب از نظر توان انجام انقباضات مداوم در طول حیات فرد استثنا است و ادامه حیات انسان به آن وابسته‌ است.

وی در ادامه خاطرنشان کرده است که این پژوهش بر روی افراد جوان سالم صورت گرفته است و برای دستیابی به نتایج قابل اطمینان در رابطه با تاثیرات مثبت یا منفی مصرف طولانی مدت این گونه نوشیدنی‌ها تحقیقات بیشتری نیاز است.

این پژوهش در کنگره جامعه قلب و عروق اروپا مطرح شد.

مطالب مشابه را ببینید!