شاهکار دیدنی مهندسان ژاپنی +عکس

کاوازو نانادارو در بزرگراه 414 بین توکیو و ایزو در سال 1982 ساخته شده است.
این پل مارپیچ شاهکار مهندسی است که به صورت دو حلقه و به صورت مارپیچ ساخته شده است.مهندسان ژاپنی بدلیل شیب زیاد و منقطع بودن دو جاده با ایجاد پل به صورت لوپ مشکل رفت و آمد در این جاده کوهستانی را حل کرده اند.

شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی

 

شاهکار مهندسی

شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
شاهکار مهندسی
مطالب مشابه را ببینید!