مجله تاپ‌ناز‌

معافیت سه خواهری سربازی | شرایط معافیت سه خواهری و کسانی که معاف می شوند

معافیت سه خواهری سربازی | شرایط معافیت سه خواهری و کسانی که معاف می شوند

اطلاعات کامل در مورد معافیت سه خواهری سربازی و تک پسری

طبق قانون جدید افرادی که سه خواهر دارند از خدمت سربازی معاف می شوند. معاف شدن سه خواهری سربازی شرایطی هم دارد که باید مشمول این شرایط را داشته باشد.

بر اساس اعلام سازمان نظام وظیفه عمومی، معافیت سربازی جدید ( معافیت سه خواهری و تکر پسر و یا معافیت سه خواهری کمیته امداد ) برای تک پسرانی است که سه خواهر دارند.

بر اساس این قانون جدید که به قانون معافیت سه خواهری سربازی معروف شده است، فرد مشمول خدمت سربازی علاوه بر داشتن سه خواهر باید تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی باشند.

 

شرایط معافیت سه خواهری سربازی

کسی که قصد دارد از این راه معاف شود باید توجه داشته باشد که تنها پسر خانواده باید باشد و تک پسر باشد و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی باشد و دارای سه فرزند دختر ( اناث ) باشد.

مشمولانی که در خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند این را بدانند که حتی اگر دارای شرایط معافیت سه خواهری سربازی نمی باشند و یا هر یک از دیگر شرایط معافیت مددجویان را ندارند باید بدانند که سازمان نظام ویفه عمومی این امکان را برای آنها در نظر گرفته است که در نزدیک ترین محل به خانه خود به خدمت اعزام می شوند.

 

شرایط معافیت سه خواهری سربازی

1) مشمول می بایست تنها پسر خانواده بوده و فاقد هرگونه برادر بیشتر یا کمتر از 18 سال باشد.(مشمول اصلا نبايد برادر داشته باشد)

2) وجود برادران غایب مفقودالاثر یا در حبس مانع بهره مندی مشمول از معافیت است.(و به او معافيت تعلق نمي گيرد)

3) تاهل(ازدواج كرده) یا مطلقه بودن(طلاق گرفته) خواهران مانع معافیت مشمول نمی باشد.(معافيت به او تعلق مي گيرد)

4) در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست وی بوده(غيبت مشكل دارد ) ولي در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده پسر متولد شده دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده کند.

در زمان درخواست و رسیدگی به این معافیت حداقل میبایست سه نفر ازخواهران مشمول در قید حیات باشند.

در صورتی که پدر در قید حیات باشد وضعیت جسمانی وی ملاک رسیدگی نبوده و صرفا تحت پوشش بودن وی یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط اصلی رسیدگی میباشد.(پدر يا مادر حتما بايد تحت پوشش كميته و يا بهزيستي باشند)

استفاده برادر ناتنی از این معافیت در صورتی که خواهران از طریق پدر یا مادر با مشمول دارای رابطه نسبی باشند بلامانع است.(بايد يا از پدر و يا از مادر يكي باشند)

در این مطلب اطلاعاتی در مورد معافیت سه خواهرس سربازی برای افراد تک پسر را خواندید.

مطالب مشابه را ببینید!