پدری به دخترش پول داد که فیسبوک نرود!

دختر در فیسبوک

پدری اهل بوستون در یک موافقتنامه عجیب و غریب از دختر خود امضا گرفت تا بمدت 5 ماه وارد فیس بوک نشود و در عوض این کار 200 دلار دریافت کند.
پدر دختر 14 ساله با ارسال موافقتنامه روی اکانت دخترش در فیس بوک، خبر یک رسانه های بوستون شد.
در این موافقتنامه دختر 14 ساله متعهد شده تا ظرف 5 ماه آینده وارد فیس بوک نشود و پسورد خود را به پدرش بدهد تا از ورود وی به فیس بوک جلوگیری کند.
اعتیاد استفاده از فیس بوک بین نسل جدید مشهود بوده و نوجوانان بیشتر از بقیه در معرض چنین اعتیادی قرار گرفته اند.
رسانه ها نوشتند راه حل این پدر بوستونی کاملا جالب و قابل توجه است و با پرداخت 200 پوند دختر خود را ترغیب کرده اند تا از اعتیاد به فیس بوک دست بردارد.
این پول کم کم و بعداز اینکه پدر متوجه شود واقعا دخترش وارد فیس بوک نشده، پرداخت خواهد شد.
در متن قرار داد دسترسی کامل پدر خانواده به اکانت فیس بوک و غیر فعال کردن آن ذکر شده است تا دعوایی پیش نیاید.

مطالب مشابه را ببینید!