فیس بوک باعث چاقی مشود؟

بنا بر نتایج بدست آمده از یک تحقیق جدید که توسط دانشگاه آلستر انجام شده است، صرف زمان زیاد در شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک به قیمت از دست دادن فعالیتهای دیگر از جمله فعالیتهای فیزیکی تمام می شود.

این تحقیق یکی از آن مطالعاتی بود که نتیجه آن در کنفرانس سالانه جامعه روانشناسان بریتانیا با عنوان سلامتی روح در شهر لیورپول ارائه شد.

فیسبوک

حدود ۳۵۰ دانشجوی دانشگاه آلستر بصورت آنلاین در این تحقیق که هدف آن اندازه گیری میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی و سطح فعالیت فیزیکی بود ، شرکت کردند.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بیشتر دانشجویان این دانشگاه در روز بطور متوسط حدود یک ساعت از وب سایتهای شبکه اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر استفاده می کنند در صورتیکه فقط یک سوم این دانشجویان فعالیت فیزیکی زیاد دارند و حدود نیمی از آنها فعالیت فیزیکی متوسط دارند در حالیکه ۱۲.۷ درصد از این دانشجویان در گروه فعالیت فیزیکی خیلی کم قرار می گیرند اما فقط حدود یک چهارم از شرکت کنندگان این تحقیق ورزشهای تیمی انجام می دهند.

وقتی نتایج این تحقیق توسط کارشناسان تحلیل و بررسی شد ، آنها به این نتیجه رسیدند که مدت زمانیکه که دانشجویان در شبکه های اجتماعی صرف می کنند با میزان فعالیت فیزیکی آنها نسبت عکس دارد.

مطالب مشابه را ببینید!