آشنایی با زیباترین خانه آسیا خانه شیخ بهایی اصفهان

آشنایی با زیباترین خانه آسیا خانه شیخ بهایی اصفهان

خانه شیخ بهایی اصفهان زیباترین خانه تاریخی آسیا

در بافت تاریخی استان اصفهان، محله شهشهان و پشت مسجد عتیق این شهر، در کنار بناها و خانه های قدیمی و تاریخی که با گذشت زمان بسیار فرسوده شده اند، بناهایی وجود دارد که دنیایی از علم و دانش در آن نهفته است.

خانه شیخ بهایی اصفهان که به نام شیخ بهایی معروف شده است دارای اهمیت زیادی است.

شیخ بهایی کیست؟

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی یکی از مراجع تقلید و دانشمندان معروف عصر صفوی بود که بر دانش های فلسفه، منطق، هیئت و نجوم، معماری و ریاضیات بسیار تبحر داشت. او در زمان عصر طلایی هنر اسلامی یعنی دوران صفویه، تعداد زیادی از بناها را با تکنولوژی خیلی از فراتر از زمان خودش طراحی و به اجرا در آورد.

آشنایی با زیباترین خانه آسیا خانه شیخ بهایی اصفهان

آثاری مانند مسجد امام اصفهان، نقشه شهر نجف آباد، منارجنبان اصفهان، مهندسی تقسیم آب زاینده رود، طرح ریزی کاریز نجف آباد، حمام شیخ بهایی، معماری حرم امام رضا (ع)، مجموعه کاخ های دولتی اصفهان (دولت خانه)ف چینی خانه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و … که از این فرد به یادگار مانده است.

خانه شیخ بهایی

خانه شیخ بهایی یک اثر تاریخی در یک محور تاریخی با معماری باشکوه ایرانی، بنایی متعلق به دوران صفویه در محله نو یکی از محلات تاریخی شهر اصفهان در محدوده خیابان طالقانی است که به دلیل تاریخی بودن و قرار گرفتن در یک محور تاریخی به عنوان یک اثر فرهنگی تاریخی در شهر اصفهان در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است.

آشنایی با زیباترین خانه آسیا خانه شیخ بهایی اصفهان

این خانه در سال 1357 در فهرست آثار مل ایران به ثبت رسیده است و در سال 1378 از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان زیباترین خانه تاریخی نه تنها ایران بلکه اسیا معرفی شده است.در کتاب زندگی شاه عباس تالیف نصرالله فلسفی بیان می شود که این خانه متعلق به عمه شاه عباس(مریم سلطان بیگم) بوده که پس از مرگ وی، شاه عباس این بنا را به شیخ بهایی واگذار می کند.

آشنایی با زیباترین خانه آسیا خانه شیخ بهایی اصفهان

 این بنا شامل بخش اندرونی و بیرونی، یک حیاط مستطیل شکل و فضاهایی همچون آیینه خانه، اتاق پنج دری، مطبخ و…که دارای تزیینات نفیس در زمینه مقرنس کاری، گچ بری و آیینه کاری می باشد.

در سال های اخیر این خانه از سوی میراث فرهنگی مورد بازسازی و ردمت قرار گرفته است.

آشنایی با زیباترین خانه آسیا خانه شیخ بهایی اصفهان

مطالب مشابه را ببینید!