عکسی از زنده یاد فردین در پشت صحنه سلطان قلبها

زنده یاد محمدعلی فردین را در پشت صحنه فیلم سلطان قلبها مشاهده می کنید.

محمدعلی فردین

نوشته های مشابه