غذای فست فود در کامبوج!! (تصاویر جالب)

شاید تصور کنید غذای فست فود در کشور کامبوج چیزی شبیه به یک همبر با سس گوجه فرنگی و یا سیب زمینی سرخ کرده با سس مخصوص باشد ولی اینگونه نیست.

شاید حتی دیدن ماده اولیه فست فود این کودکان مو را به تن ما سیخ کند ولی این کودکان بعد از اینکه به جنگل رفتند و عنکبوتهای پشمالو و بزرگ را شکار کردند انها را به صورت خام میل می کنند.

فست فود
فست فود

فست فود
فست فود
فست فود
فست فود
زندگی در کامبوج
زندگی در کامبوج
زندگی در کامبوج
زندگی در کامبوج
زندگی در کامبوج
زندگی در کامبوج
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
کودکان گرسنه
خوردن سوسک و عنکبوت
خوردن سوسک و عنکبوت
خوردن سوسک و عنکبوت
خوردن سوسک و عنکبوت
خوردن سوسک و عنکبوت
خوردن سوسک و عنکبوت
مطالب مشابه را ببینید!