عکس سریع ترین دختر ایران در کنار سریع ترین مرد جهان

بانوی دونده ایرانی که با لقب سریع ترین دختر ایران شناخته می شود اخیرا تصویری را در کنار سریع ترین مرد جهان به ثبت رسانده است. دختر پرامید کشورمان در این عکس در کنار دونده افسانه ای جامائیکا ایستاده. مردی که به در سال های اخیر به ناممکن های زیادی جامه عمل پوشانده است.

عکس سریع ترین دختر ایران در کنار سریع ترین مرد جهان
عکس سریع ترین دختر ایران در کنار سریع ترین مرد جهان
مطالب مشابه را ببینید!