عکس فوزیه در دوران پیری

عکس فوزیه در دوران پیری

فوزیه (دختر ملک فواد،پادشاه اسبق مصر و خواهر ملک فاروق،آخرین پادشاه مصر) ، اولین همسر محمدرضا پهلوی ، شاه مخلوع ایران دیروز در منزل مسکونی خود در اسکندریه مصر درگذشت.

چند سال پیش ، فوزیه دیگری که دختر ملک فاروق بود ، در گذشت و عده ای در ایران گمان بردند که همسر پیشین شاه مخلوع ایران در گذشته است حال آن که تنها یک شباهت اسمی در میان بود و همسر اول شاه ، دیروز درگذشت.

در این عکس که در سال 2004 گرفته شده ، او همراه دامادش اردشیر زاهدی دیده می شود.

عکس فوزیه و دامادش

مطالب مشابه را ببینید!