عیدی و یارانه اسفندماه واریز شد

یارانه و عیدی شهرستانی ها به حساب سرپرست خانواده ها واریز شد.
محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: عیدانه و یارانه اسفند ماه امروز برای همه استان ها واریز شد.
علی پور همچنین افزود: این عیدانه برای تهرانی ها در هفته آینده پرداخت خواهد شد.
شایان ذکر است که پرداخت عیدانه تهرانی‌ها از هفته اول اسفندماه آغاز و تا هفته دوم بتدریج به حساب آنها واریز خواهد شد.
البته باتوجه به خبرهای واصله عیدانه به حساب تمامی ایرانیان واریز می شود.
مطالب مشابه را ببینید!