مجله تاپ‌ناز‌

چه روزهایی میل جنسی زنان بیشتر می شود؟

افزایش پیدا کردن میل جنسی زنان

میل جنسی خانم های متاهل و مجرد با هم تفاوت دارد و به دلیل تغییرات هورمونی در بدن زنان بعضی از روزها ممکن است میل جنسی شان بیشتر از روزهای دیگر شود و میل به رابطه جنسی بیشتری داشته باشند.

روزهایی که میل جنسی زنان مجرد و متاهل بیشتر می شود

میل جنسی خانم ها در رابطه جنسی تاثیر زیادی دارد و اگر این میل جنسی کم باشد رابطه جنسی زیاد خوب نمی شود. در بعضی از روزها زنان به دلیل تغییرات هورمونی میل جنسی بیشتری برای برقراری سکس از خود نشان مید هند. میل جنسی زنان متاهل و زنان محرد در این روزها ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.

در این بخش در مورد روزهایی که میل جنسی زنان افزایش پیدا می کند به شما می گوییم.

در کدام روزها میل جنسی زنان بیشتر می شود؟

بدن خانم ها در هنگام قاعدگی هورمون های جنسی ترشح می کند. 2 نمونه از هورمون های جنسی که در چرخه قاعدگی ترشح می شوند باعث افزایش میل جنسی می شود که استرادیول و پروژسترون نام دارند. استرادیلو و پروژسترون باعث می شود میل جنسی خانم ها افزایش پیدا کند و تمایل آنها برای رابطه جنسی بشتر شود

میل جنسی خانم ها متاهل در روز جمعه و شنبه نسبت به دیگر روزها هفته بیشتر است در حالی که خانم های مجرد از دوشنبه تا پنجشنبه میل جنسی بیشتری برای رابطه جنسی خواهند داشت.

بخوانید : دلیل تمایل زیاد به داشتن رابطه جنسی چیست؟

افزایش پیدا کردن میل جنسی زنان

زنان در چه روزهای تمایل به رابطه جنسی دارند؟

زنان مجرد در ابتدای چرخه قاعدگی، در شرایطی که هورمون استرادیول میزان رسیدگی تخمدان را کنترل می کند، میل بیشتری به برقراری سکس دارند و خانم های متاهل در آغاز و پایان دوره قاعدگی هنگامی که ترشح هورمون پروژسترون بیتشری دارند میل بیشتری برای رابطه جنسی دارند. بر خلاف باور عموم که برقراری رابطه جنسی در هنگام قاعدگی باعث بارداری نمی شود اما برقراری رابطه در این دوره نیازمند پیشگیری از باداری می باشد.

میل جنسی خانم ها در چه سنی بیشتر می شود؟پ

میل جنسی خانم ها در سنین مختلف پس از سن بلوغ دچار کاهش و افزایش می شود که این در نتیجه تغییرات و تحولات سیستم بدن آنها است. در دوره ای ممکن است میل جنسی زنان به اوج برسد و در دوره سنی خاصی این میل جنسی بسیار کاهش پیدا کند.

خانم ها در دوره سنی 30 و دهه 40 زندگی خود نسبت به دوره های دیگر زندگی میل جنسی بیشتری دارند، خانم ها در سن 27 تا 45 سال دارای تخیلات جنسی قوی تر و تمایلات جنسی بیشتری نسبت به دختران در سن 18 تا 26 سال هستند. میل جنسی خانم ها پس از یائسگی به دلیل کاهش سطح و توقف هورمون استروژن بعد از یائسگی تحت تاثیر قرار می گیرد و به آرامی از شدن آن کم می شود.

بخوانید : خوردنی هایی که میل جنسی را در مردان و زنان افزایش می دهند

مطالب مشابه را ببینید!