دختران اسکی باز ایرانی در اتریش +عکس

فاطمه کیادربندسری ، مرجان کلهر و میترا کلهر از نفرات اعزامی ایران در این مسابقات هستند.

دختران ایرانی
دختران ایرانی

دختران اسکی باز
دختران اسکی باز
دختران ایرانی
دختران ایرانی

مطالب مشابه را ببینید!