عاقبت قدم زدن عاشقانه زیر بارون! +عکس

این زوج خوشبخت در حال قدم زدن زیر بارون هستن….

قدم زدن زیر باران

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

آخه مگه مجبور هستید توی سیل قدم زنید؟؟؟

قدم زدن زیر باران

مطالب مشابه را ببینید!