اولین عکس گرفته شده از تهران 141 سال پیش

این عکس قدیمی در سال 1250 از تهران گرفته شده است و می توان گفت اولین تصویر ثبت شده از تهران می باشد.

تهران قدیم

مطالب مشابه را ببینید!