جشنواره زمستانه همراه اول

جشنواره زمستانه همراه اول
جشنواره زمستانه همراه اول

همراه اول به منظور جلب رضایت هرچه بیشتر مشترکین، اقدام به طراحی و ارائه سیم کارت اعتباری جدید نموده است. مشخصات این سیم کارت به شرح ذیل می باشد:

مشخصات سیم کارت
قیمت سیم کارت : ۱۰۰،۰۰۰ ریال
میزان اعتبار اولیه:  ۵۰،۰۰۰ریال(با کسرمالیات ۴۷،۶۱۹ ریال)

همراه اول علاوه بر ۵۰٫۰۰۰ ریال اعتبار اولیه سیم کارت اعتباری، چهار بسته هدیه فعالسازی برای مشترکین جدید در نظر گرفته است که ۱ بسته به انتخاب مشترک در دفاتر خدمات ارتباطی فعال می شود.

مشخصات بسته های هدیه فعالسازی زمستانه :
بسته ۱ :
۹۰ دقیقه مکالمه رایگان برای مدت ۳ماه * (هرماه، امکان استفاده از ۳۰ دقیقه تماس داخل شبکه همراه اول**)
۳۰* دقیقه مکالمه رایگان در هر ماه، مختص همان ماه بوده و مهلت استفاده از آن ۳۰ روز پس از فعالسازی می باشد.

 ** منظور از تماس داخل شبکه تماس با تلفن ثابت و تلفن های همراه اول می باشد.
۳ ماه سرویس آوای انتظار رایگان
بسته ۲ :
۶۰ دقیقه مکالمه رایگان به مدت ۳ماه* (هر ماه، امکان استفاده از ۲۰ دقیقه تماس داخل شبکه همراه اول**)
۱۵۰ پیامک به مدت ۳ماه *(هر ماه، امکان استفاده از ۵۰ پیامک فارسی و یا انگلیسی داخل شبکه همراه اول)

*۲۰دقیقه مکالمه رایگان و ۵۰ پیامک درهر ماه ، مختص همان ماه بوده و مهلت استفاده از آن۳۰ روز پس از فعالسازی می باشد.

**منظور از تماس داخل شبکه تماس با تلفن ثابت و تلفن های همراه اول می باشد
۳ ماه سرویس آوای انتظار رایگان

بسته ۳:
۴۵۰ پیامک رایگان به مدت ۳ماه *(هر ماه، امکان استفاده از ۱۵۰ پیامک فارسی و یا انگلیسی داخل شبکه همراه اول)
۱۵۰*پیامک درهر ماه، مختص همان ماه بوده و مهلت استفاده از آن۳۰ روز پس از فعالسازی می باشد.
بسته ۴:
۳۰٫۰۰۰ ریال اعتبار هدیه داخل شبکه همراه اول به مدت ۳ماه (هر ماه، امکان استفاده از۱۰٫۰۰۰ ریال اعتبار داخل شبکه همراه اول)
۱۰٫۰۰۰ ریال درهر ماه، مختص همان ماه بوده و مهلت استفاده از آن۳۰ روز پس از فعالسازی می باشد.

نحوه فعالسازی :
مشترکین با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی یا شناسنامه) می توانند نسبت به ثبت نام وفعالسازی سیم کارت و هدیه فعالسازی زمستانه اقدام نمایند

 

مطالب مشابه را ببینید!