تصاویری از سینمای شناور در تایلند

تصاویری از سینمای شناور در تایلند

برای رفتن به این سینما باید از قایق استفاده کنید زیرا این سینما در نزدیکی یک جزیره در تایلند ساخته شده است.

این سینما بین دو تخته سنگ بزرگ قرار گرفته که تجربه به یاد ماندنی تماشای یک فیلم را به ارمغان می آورد.

سینمای شناور

سینمای شناور

سینمای شناور

سینمای شناور

سینمای شناور

سینمای شناور در تایلند

سینمای شناور

سینمای شناور

سینمای شناور

سینمای شناور

مطالب مشابه را ببینید!