عکس از بوسه مهاجم آلمانی به پای بازیکن ایرانی

مهدی مهدوی کیا

در هفته چهارم بوندس لیگای 2000-1999 تیم هامبورگ به مصاف هرتابرلین رفت و 5-1 این تیم را شکست داد. مهدی مهدوی کیا در چهارمین بازی خود برای تیم هامبورگ یک پاس گل ارزشمند به روی پرایر مهاجم آلمانی تیم خود داد و او نیز پس از این گل و ثبت هت تریک اش به سوی مهدوی کیا رفت و بر کفش ستاره ایرانی بوسه زد. مهدوی کیا در این صحنه خودش نیز می توانست گلزنی کند، اما از خود گذشتگی کرد و به هم تیمی اش پاس داد. در این بازی علی دایی نیز از نیمه دوم برای هرتابرلین به میدان آمد.

مطالب مشابه را ببینید!