مجله تاپ‌ناز‌

کارهای عجیب بخاطر عشق +عکس

حالا که این روزها از عشق زیاد حرف زده می شود، بد نیست چند عکس جالب از چند عاشق جالب را مرور کنیم. بالاخره این مرغان از همه چیز گذشته اند تا در عشق ذوب شده باشند. فقط ممکن است کمی بی تجربه باشند!

ثبت تصویر عاشقان در شبح!

کارهای عجیب بخاطر عشق +تصاویر

از عشق هر کاری بر می آید؛ حتی اگر عاشق و معشوق بی دست و پا باشند!

حالا که این روزها از عشق زیاد حرف زده می شود، بد نیست چند عکس جالب از چند عاشق جالب را مرور کنیم. بالاخره این مرغان از همه چیز گذشته اند تا در عشق ذوب شده باشند. فقط ممکن است کمی بی تجربه باشند!

کارهای عجیب بخاطر عشق

اره برقی+ عاشق+ معشوق= … ( شما جمع بزنید)

کارهای عجیب بخاطر عشق

هر مردی یک جزیره است؛ پس باید آب پیدا کرد!

کارهای عجیب بخاطر عشق

ما همچنان به روی هم می خندیم!

کارهای عجیب بخاطر عشق

ما عاشقیم. اینم مدرکش!

کارهای عجیب بخاطر عشق

رمانتیک تر از این می شد؟

کارهای عجیب بخاطر عشق

ای عشق، چهره آبی ات پیدا نیست!

کارهای عجیب بخاطر عشق

اگر نرده و سیم خاردار نبود، همه چی برای عکسی عاشانه و به یاد ماندنی مهیا بود.

کارهای عجیب بخاطر عشق

نترسید، اینان دو مرغ دل نازکند!

کارهای عجیب بخاطر عشق

ست عاشقانه لباس ها!

کارهای عجیب بخاطر عشق

عاشق نیست؛ ولی عشق هست!

کارهای عجیب بخاطر عشق

حمله عاشق و معشوق به دروازه حریف!

کارهای عجیب بخاطر عشق

عشق شوخی بردار نیست

مطالب مشابه را ببینید!