مجله تاپ‌ناز‌

روزه گرفتن برای چه کسانی واجب نیست

چه کسانی نباید روزه بگیرند؟

روزه گرفتن

آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از استفتائات مربوط به روزه به سوالاتی درباره کسانی که روزه گرفتن بر آنها واجب نیست پاسخ گفته است.

سوال

پاسخ

تا چه حد از بیمارى ها و اختلالات روحى و روانى، باعث ساقط شدن نماز و روزه مى شود؟ تشخیص آن بر عهده کیست؟در صورتى که عرفا به او دیوانه و مجنون بگویند، و یا اینکه نتواند وقت نماز را تشخیص دهد، نماز از او ساقط مى شود.
آیا بر مادرى که بچّه شیر مى دهد، روزه واجب است؟

 

زنانى که بچّه شیر مى دهند خواه مادر بچّه باشند یا دایه، اگر روزه گرفتن باعث کمى شیر آنها و ناراحتى بچّه مى شود روزه بر آنها واجب نیست، ولى براى هر روز کفاره (یک مدّ طعام) واجب است، بعدا نیز باید روزه را قضا کنند؛ اما اگر روزه براى خودشان ضرر داشته باشد کفاره لازم نیست، ولى بعدا روزه هایى را که نگرفته اند قضا کنند.
دخترى به سنّ بلوغ رسیده است؛ ولى به واسطه ضعف جسمى توان روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را ندارد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد نمى تواند قضا کند، حکمش چیست؟باید کفاره مدّ طعام را بدهد، یعنى براى هر روز معادل ۷۵۰ گرم گندم و مانند آن به فقیر بدهد. و قضاى این روزه ها بر او واجب نیست.
در مساله ۱۴۵۰ توضیح المسائل فرموده اید: «مرد و زن پیر که روزه گرفتن براى آنها مشکل است مى توانند روزه را ترک کنند» معیار و میزان پیرى چیست؟میزان پیرى موکول به عرف است، یعنى توده مردم به چنین کسى پیرمرد و یا پیرزن اطلاق کنند.

مطالب مشابه را ببینید!