کاریکاتورهای خنده دار گرانی مرغ (سری2)

بازار و اقتصاد مرغ زده این روزها تنها نوایی که سر می دهد، سر به فلک کشیدن قیمت مرغ است و بس! اتفاقی که در چند وقت اخیر هر کسی را به نوعی به واکنشی واداشته است.

این روزها هیچ کس حق از گل نازکتر گفتن به ملکه های بازار! را ندارد و خیلی ها تنها نصیبشان از مرغ های امروز نگاه کردنشان از پشت ویترین مرغ فروشی هاست!

صف عریض و طویل مرغ پدیده دیگر امروز بازار است که البته مردم اگر به توصیه های اخیر گوش فرا دهند و مرغ را کلا از برنامه غذایی خود حذف کنند، دیگر شاهد چنین صف هایی نخواهیم بود!

کاریکاتور مرغ

گرانی مرغ

کاریکاتور گرانی مرغ

گرانی مرغ

کاریکاتور مرغ

عکس خنده دار مرغ

کاریکاتور مرغ

کاریکاتور مرغ

کاریکاتور گرانی مرغ

گرانی مرغ

کاریکاتور مرغی

کاریکاتور مرغ و خروس

 

 

 

 

مطالب مشابه را ببینید!