دوشیزه زمین 2012 المان انتخاب شد +تصاویر

دوشیزه زمین آلمان

نیل لیندا زوبلویس به عنوان دوشیزه زمین 2012 کشور المان برگزیده شد.مراسم رسمی 2012 دوشیزه زمین 22 نوامبر در کاخ ورسای در آلابنگ مونتینولوپا سیتی در فیلیپین برگزار می شود.

سال پیش مانو ولکمر از آلمان به این مراسم راه یافت.

نل لیندا 19 ساله است قدش 174 سانتی متر و وزنش 63 کیلوگرم است و در Bunde متولد شده است.

دختر زمین المان

 دوشیزه زمین آلمان

دوشیزه زمین آلمان

دختر آلمانیدوشیزه زمین المان

گرد آوری، تهیه و ترجمه : تاپ ناز 

مطالب مشابه را ببینید!