دختری که یک ماشین را نامرئی کرد!+عکس

این خانم که سارا واتسون نام دارد این ماشین را بدون سحر و جادو و فقط با رنگ کردن نامرئی کند.

البته برای این که ماشین نامرئی به نظر برسد باید از زاویه ای خاص به ماشین نگاه کنید.

ماشین نامرئی

ماشین نامرئی

ماشین مخفی

دخترماشین مخفی

مطالب مشابه را ببینید!